Webcam chat melayu

Following the acquisition of Skype Technologies in May 2011, Microsoft added interoperability between Skype and Microsoft accounts, allowing Skype (which had features unique to its platform and a wider user base) to communicate with Messenger contacts.

In 2013, Windows Live Messenger was discontinued and Microsoft began ceasing service to existing clients.

It connected to the Microsoft Messenger service while also having compatibility with Yahoo! The client was first released as MSN Messenger on July 22, 1999, and was marketed under the MSN branding until 2005 when it was rebranded under Windows Live and has since been officially known by its present name, although its previous name was still used colloquially by most of its users.

Bilder tagna med kameror som är monterade på stativ och utlöses med självutlösare eller fjärrkontroll kan därmed inte uppfylla kriterierna för att räknas som en selfie, utan i dessa fall handlar det om ett självporträtt.Sociologen Ben Agger har beskrivit trenden kring selfier som "the male gaze gone viral." Författaren Andrew Keen har pekat på att medan selfier ofta är menade att ge fotograferna kontroll över hur bilden av dem själva presenteras, så kan det ofta få den motsatta effekten, exempelvis då deras ex-partners senare kan sprida bilder som innehåller inslag av nakenhet eller erotik som hämnd eller för att förnedra tidigare partners.I en rapport från Statens Medieråd 2014 noteras en könsskillnad i den bild som avsändarna tycks vilja förmedla i sina selfier: "Att göra en "duckface" är att pluta med munnen och göra sig tillgänglig för kameran, och det är en position för tjejer. Då handlar det om att framstå som oberörd och samtidigt handlingskraftig.” År 2013 presenterade Museum of Modern Art en utställning kallad Art in Translation: Selfie, The 20/20 Experience, vid vilken besökare fick utnyttja en digitalkamera för att fotografera sig själv i en stor spegel.För att uppfylla detta kriterium krävs att den färdiga bilden behålls spegelvänd, och om bilden skulle vändas rätt upphör den att vara selfie för att istället övergå till att bli ett vanligt självporträtt.Selfier är påfallande populära bland flickor och unga kvinnor.

Leave a Reply